Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Vitajte na stránkach strednej školy Malčice, bývalého elokovaného pracoviska Malčice, ktoré sa odčlenilo od Súkromnej spojenej školy v Kežmarku