Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Školský rok je už v plnom prúde a takým je aj v našom bývalom elokovanom pracovisku v Malčiciach.

Takto sa tam otváral školský rok pred 5 rokmi, kedy na otvorení  prijali  zástupcovia  štátnej správy, samosprávy  škôl  a  školských  zariadení  a  predstaviteľka  reformovanej  cirkvi.

Slávnosť  sa  uskutočnila  v  priestoroch  našej školy. Po  príhovore  sa  predstavili  žiaci s bohatým  kultúrnym  programom. Program  bol  nacvičený  pod  vedením  majsteriek odborného  výcviku  Anny  Bocanovej  a  Bc. Marianny  Tomkovej  a  učiteľa  všeobecno - vzdelávacích  predmetov  Mgr. Dušana  Haníka.