Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Prevádzkovateľ :
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
IČO: 51076438
Zodpovedná osoba: Ing. Lucia Fuhrmannová
Kontakt: 0911523517