Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Kežmarský ples bude s priamou aktivitou našej školy

V sobotu 9. februára 2019 sa uskutoční v priestoroch svadobného centra VK Vadel na Michalskej ulici 1. Kežmarský ples.

V bohatom programe bude mať účasť aj naša škola, ktorá sa na tomto podujatí prezentuje módnou prehliadkou. Na nej ukážeme účastníkom plesu prácu našich žiakov, ktorú ešte veľa Kežmarčanov nepozná. Preto je táto aktivita vedenia školy výbornou možnosťou propagácie našej školy.

Ples sa totiž uskutoční v štýle 20. a 30. rokov, pretože sa uskutoční v rámci 750. výročia udelenia mestských práv.

Okrem našej módnej prehliadky v programe vystúpi kapela Slovak Tango, DJ Edo Kenedy Horanský, nemecká swingová speváčka a uskutoční sa aj tanečná show. Moderátorkou plesu bude Lujza Garajová – Schrámeková.

Veríme, že sa naša módna prehliadka bude páčiť.

Netradičná propagácia práce žiakov našej školy má úspech

Málokto z Kežmarčanov vie, že kežmarská Súkromná spojená škola, ktorá má svoje sídlo na ulici Biela voda, má svoje aktivity nielen na území nášho regiónu, ale pravidelne svoje výrobky propaguje aj v našom hlavnom meste!

Zaujímavosťou samotnej ukážky práce svojich žiakov v Bratislave sú samotné miesta, pretože svoje výrobky škola prezentuje priamo na ministerstvách! V závere kalendárneho roka ide predovšetkým o ukážky výrobkov s adventnou, mikulášskou či vianočnou tematikou, ale úspech zaznamenávajú aj výrobky všednej spotreby či už sú vyrobené z textilu, dreva a kovu. Svedčí to o výbornej práci vedenia školy o propagáciu školy.

Na začiatku decembra 2018 sa ponukou svojich výrobkov škola prezentovala na dvoch ministerstvách – hospodárstva a pôdohospodárstva. Výrobky študentov školy sa tak dostanú nielen do bratislavských domácností, ale sa párkrát objavili už aj pri rokovaniach so zahraničnými návštevami na daných ministerstvách, väčšinou vo forme dekorácie v rokovacích miestnostiach.

Netradičná forma prezentácie Súkromnej spojenej školy je novinkou v našich zemepisných šírkach, no stály záujem o výrobky študentov našej školy je dôkazom, že forma propagácie ich práce je správne nastavená.

Vianočná besiedka školy mala veľký úspech

Škola zorganizovala 18. decembra 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku Vianočnú besiedku.

Na nej sa v bohatom kultúrnom programe prezentovali žiaci zo všetkých elokovaných stredísk našej školy. Hlavnou osobnosťou podujatia bola priama účasť slovenskej hudobníčky Barbory Botošovej, vnučky slovenského hudobníka Berkyho Mrenicu, ktorá podujatie významnou mierou obohatila a dodala na význame.

Podujatie malo veľký úspech hlavne pre svoju dynamiku, pestrosť a rôznorodosť kultúrnych vystúpení.

Program trval dve hodiny a symbolizoval krásnu bodku za kalendárnym rokom 2018.

                   

Kežmarskí učitelia a profesori stredných škôl mali volejbalové rande

Za účasti všetkých piatich kežmarských stredných škôl sa v piatok 14. decembra 2018 uskutočnil v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka volejbalový turnaj učiteľov stredných škôl.

Podujatie zorganizovala naša Súkromná spojená škola Kežmarok a všetci účastníci ocenili, že sa bravúrne zhostila nielen športovej stránky podujatia, ale aj tej gastronomickej, ktorej nechýbala ani tradičná kapustnica.

V športovej stránke nešlo o body ako o zašportovanie si a hlavne o výmenu skúseností a spoznanie sa navzájom. Turnaj ukázal, že spoločné stretávanie sa školských pracovníkov je v každom smere prospešné. Každého účastníka takéto stretnutia posunú vpred pri zbere nových informácií a výmene skúseností.

         

Rómsky workshop bol aj so známou rómskou osobnosťou

Na škole sa uskutočnil 17. 12. 2018 aj rómsky workshop s vnučkou najslávnejšieho rómskeho hudobníka na Slovensku Berkyho Mrenicu Barborou Botošovou. Táto rodená Bratislavčanka je nielen primáškou a huslistkou, ale aj pedagogičkou.