Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V rámci propagácie našich aktivít, ktoré sa týkajú kontaktov a projektov na Európsku úniu sme si v škole zriadili nový informačný pult Európskej únie. Na ňom nájde každý dostatok informácií o európskych aktivitách našej školy.