Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s
Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný
pre žiakov stredných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho
parlamentu.
V školskom roku 2018/2019 prebieha jeho 3. ročník, do ktorého bola vybraná aj naša Súkromná
spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok . Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a
európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a
praktických vedomostí. Zvýšený záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň by malo viesť
k uvedomeniu si možností, ktoré ponúka európske občianstvo a k pochopeniu významu účasti
mladých ľudí na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Práca v EPAS ponúka príležitosť
spoznať lepšie európsky hodnotový priestor a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju.
Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou junior
ambasádorov z radov žiakov a senior ambasádorov spomedzi učiteľov. Informačné a propagačné
aktivity, ktoré bude skupina organizovať, budú monitorované.
V úvodnej časti EPAS sme vytvorili v našej škole tím junior ambasádorov (10 žiakov), ktorí budú pod
vedením senior ambasádorov (PhDr. Mašlonková Jana MBA, Mgr. Sásik Oto PhD) realizovať rôzne
aktivity súvisiace s rozvojom európskeho povedomia tak, aby na konci školského roka škola mohla
získať oficiálny certifikát EPAS.


Naši junior ambasádori: 
III.UB – Jakub Nečas
II.UA – Klaudia Hangurbadžová, Nikola Oračková, Magdálena Horváthová,
II.UB – Adrián Pompa, Miroslava Polhošová, Michaela Oračková
II.C – Lukáš Oračko
I.A – Dávid Mirga, Zlatica Pompová


Viac informácií nájdete tu: 
http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep

www.tentorazidemvolit.eu

 

ale aj tu:

https://www.facebook.com/bielavoda/?__tn__=%2Cdk%2CP-R&eid=ARBE-aRp0uyxY-nheHFbC4tNlusAjjSn6fLmU0yYT0YA7sUqTZaSdzz4aDFKEH2ImDw99E9T5SwWEzMm

 

 

Súťažíme v súťaži Ambasádorská škola

Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu je realizovaný v spolupráci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Minulý rok bolo ocenených 14 škôl zo Slovenskej republiky.

V školskom roku 2018/2019 sa do súťaže o titul ,,Ambasádorská škola" prihlásila i naša škola. To že máme česť sa súťaže zúčastniť po ťažkom výbere, nás veľmi teší, avšak až teraz začína ťažká práca.

Pocta Sinatrovi i s účasťou našej školy

Kežmarský Boutique Hotel Hviezdoslav organizoval 10. októbra 2018 podujatie Pocta Sinatrovi.

Frankovi Sinatrovi, ako najvýznamnejšiemu spevákovi 20. storočia, organizátori podujatia vzdali poctu a pri tejto príležitosti bola ochutnávka amerických špecialít – hamburgery či hotdogy.

Na podujatí sa nestratila ani naša škola, a to nielen priamou účasťou riaditeľky školy Anety Jurgovianovej, ale aj prezentovaním zaujímavých módnych strihov pre celú rodinu. Tie prítomných na tomto podujatí veľmi zaujali, čím sa naša škola dostala opäť do popredia záujmu určitej skupiny občanov.

Záložkami sme si pripomenuli 100 rokov Československa

Témou tohtoročných záložiek bol Milan Rastislav Štefánik alebo iné významne osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

K významnému sviatku 100. výročie založenia Československa si naša škola pripomenula na hodinách Dejiny umenia a výtvarná príprava. Vyšli z toho krásne záložky, ktoré spájajú obidva štáty. Veríme, že sa naše záložky budú páčiť.

                                

 

Vianočné materiály sú už pripravené na výrobu

Prestierania, rozetky, rukavičky, čižmičky, vrecúška, zásterky... Materiál na toto všetko do našej školy už dorazil.

Do Vianoc máme tak na čom pracovať, pretože vianočné balíčky z dovezených materiálov, pre zamestnancov rôznych firiem, sa raz-dva rozutekajú po celom svete...

Tak, hor sa do práce!