Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Cenu za popularizáciu celoživotného vzdelávania dostala naša škola

Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia sa na pôde ministerstva školstva odovzdávali 29. novembra 2018 v Bratislave ocenenia – za rozvoj celoživotného vzdelávania. Jedno ocenenie putuje i do Kežmarku!

Ocenenia za rozvoj celoživotného vzdelávania odovzdávala nielen ministerka školstva Martina Lubyová, ale aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania odovzdala ministerka školstva výkonnej riaditeľke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a bývalej dlhoročnej riaditeľke Národnej agentúry programu Erasmus+ Irene Fonodovej.

Ceny za celoživotné vzdelávanie udelila aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, a to v troch kategóriách: Vzdelávací projekt, Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania a Popularizácia celoživotného vzdelávania.

V kategórii Vzdelávací projekt boli ocenené aktivity neziskovej organizácie Človek v ohrození v obci Kojatice, ktoré realizuje Mária Lichvárová. Za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania si cenu prevzala Nadežda Hrapková, dlhoročná hlavná metodička Univerzity tretieho veku a prezidentka Európskej federácie starších študentov, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vzdelávania seniorov.

V oblasti popularizácie celoživotného vzdelávania si cenu odniesla Súkromná spojená škola z Kežmarku, sídliaca na ulici Biela voda. Ocenenie pre školu si prevzala priamo riaditeľka školy Anna Jurgovianová. Ide o netradičnú školu so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe, ktorá zároveň ponúka vzdelávacie kurzy pre dospelých vo veku od 18 do 55 rokov. Umožňuje tak najmä nízkokvalifikovaným nezamestnaným získať kvalifikáciu potrebnú na zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce.
Slovensko už po osemnásty raz úspešne realizuje Týždeň celoživotného učenia (26. november – 2. december 2018), ktorý je koordinovaný Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých a generálnym partnerom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Počas neho sa okrem oceňovania práce za celoživotné vzdelávanie konajú desiatky aktivít v rôznych slovenských mestách. Hlavný program tvorí séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, dni otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť s osobitným dôrazom na meranie a zvyšovanie kompetencií dospelej populácie.

  

Zdroj a foto: Ministerstvo školstva

Adventné a vianočné dekorácie ponúka i naša škola

Kto hľadá krásnu adventnú či vianočnú dekoráciu ten ju nájde aj na našej škole

dventné vence, vianočné obrusy a prestierania rôznych tvarov a farieb alebo iné vianočné doplnky ponúka naša Súkromná spojená škola na ulici Biela voda, ktorá pripravila na predaj pre širokú verejnosť práve takýto sortiment.

Kto má rád príjemnú adventnú či vianočnú atmosféru ten by nemal váhať a mal by čo najskôr kontaktovať vedenie školy, aby si mohol kúpiť tie svoje farebné kombinácie.

Všetky výrobky vyrobili študenti našej školy v rámci Vianočnej dielničky 2018.

           

Roma Spirit je pred jubilejným ročníkom

V roku 2013 získala ocenenie Roma Spirit i naša škola.

V roku 2018 sa ocenenia budú odovzdávať v nedeľu 25. novembra. Naša škola je tentoraz na tomto podujatí, ktoré oslavuje 10. výročie, ako spoluorganizátor.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

    

Škola mala svoje zastúpenie aj na rokovaní mládežníckeho parlamentu v Bruseli

Práve sa skončilo skvelé podujatie - zasadnutie mládežníckeho parlamentu v Bruseli. Odchádzam domov plná emócií a potešená tým, ako sa mladí ľudia zaujímajú o naliehavé otázky Európskej únie“, konštatovala Jana Mašlonková, zástupkyňa riaditeľky Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, po návšteve Európskeho parlamentu v Bruseli.

Bola tam v novembri 2018 na zasadnutí mládežníckeho parlamentu a vrátila sa domov plná pozitívnych dojmov a emócií.

„Som rada, že im záleží na budúcnosti nás všetkých. Preto som presvedčená, že najbližšie voľby do Európskeho parlamentu určite nevynechám. A vy by ste mali ísť tiež. Má to zmysel“, zhodnotila na záver belgického pobytu.
Je pre kežmarskú školu veľmi prospešné, že sa priamo so svojimi zástupcami angažuje v európskych projektoch akým napríklad je to, že škola je členom projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.