Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Podujatie Integrácia umením s našou účasťou

Tatranská galéria v Poprade pripravila v októbri 2018 záverečné podujatie projektu Integrácia umením. Projekt bol podporený aj Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a je potešiteľné konštatovať, že aj naša škola prispela k peknému záveru projektu. Zorganizovala počas galaprogramu módnu prehliadku, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas a zaujala účastníkov podujatia.

Aj táto aktivita prispela k pozitívnej propagácii našej školy, ktorej názov sa ocitol priamo na oficiálnom plagáte podujatia.

   

Propagácia európskych aktivít školy

V rámci propagácie našich aktivít, ktoré sa týkajú kontaktov a projektov na Európsku úniu sme si v škole zriadili nový informačný pult Európskej únie. Na ňom nájde každý dostatok informácií o európskych aktivitách našej školy.

      

Naša škola sa zapojila i do projektu Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Hodina deťom podporí viac ako 27 000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku a aj preto sa naša škola priamo zapojila do podpory tohto projektu a 9. Novembra 2018 vyšli naši aktivisti do kežmarských ulíc.

Veď aj vďaka našej aktivite a darom sa celkovo na Slovensku prerozdelí pre deti viac ako 250 000 eur.

         


Medzinárodný deň rómskeho jazyka si pripomenula aj naša škola

Deň 5. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň rómskeho jazyka v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe, ktorej sa zúčastnili zástupcovia 15-tich krajín Európy. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pripomienkou a zároveň oslavou jazyka, ktorým sa je možné dohovoriť takmer v každej európskej krajine. Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje množstvo dialektov, len na Slovensku Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi. Rómsky jazyk bol na Slovensku štandardizovaný v roku 2008.

Tento deň si pripomenula aj naša škola. V škole, ale aj napríklad aj na akcii v Košiciach - Rómovia sa čítajú.