Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogickí zamestnanci  
     
Ing. Alžbeta Dubjelvá

triedna učiteľka: II.UA, majsterka odbornej výchovy

Bc. Klaudia Kopkášová

majsterka odbornej výchovy, krúžok: Drôtikovanie

Lucia Palfyová

majsterka odbornej výchovy, krúžok: Ručné práce

Ing. Ľubomír Valenčík

triedny učiteľ: I.C, majster odbornej výchovy, krúžok: Športovo-futbalový