Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogickí zamestnanci    
       
Ľubomír Edelmüller

majster odbornej výchovy, krúžok: Turistický

   
Ľudmila Eštočinová

majsterka odbornej výchovy, krúžok: Kreatívny

 
Mgr. Adriana Pavlovská

triedna učiteľka: I.A, majsterka odbornej výchovy, krúžok: Počítačový

 
Mgr. Valér Onufér triedny učite: II.A, majster odbornej výchovy, krúžok: Športový