Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

 1. Športový krúžok 1 - Jozef Zamiška
 2. Tvorivé dielne - Ing. Alžbeta Dubjelová
 3. Krúžok šikovných rúk 2 - Mgr. Mária Majerská
 4. Varenie - Ľudmila Eštočinová
 5. Športový krúžok 2 - Ján Novajovský
 6. Drôtikovanie - Ing. Lýdia Matajzíková
 7. Fotografický krúžok - Mgr. Stanislava Šutáková
 8. Výtvarný krúžok - Mgr. Stanislava Šutáková
 9. Volejbalový krúžok - Mgr. Dušan Haník
 10. Počítačový krúžok 2 - Mgr. Oto Sásik, PhD.
 11. Skauting 2 - Ing. Ľubomír Valenčík
 12. Športovo - turistický krúžok - Mgr. Róbert Mysza
 13. Čo nám hovorí reč tela - PaedDr. Beata Jendrejáková
 14. Skauting 1 - Ján Ľudvík
 15. Účesová tvorba - Mgr. Jana Šifrová
 16. Šikovníci - Mgr. Ivana Bilá
 17. Hudobno - tanečno - športový krúžok - Mgr. Ivana Bilá
 18. Internetová kaviareň - Mgr. Jana Budzáková
 19. Počítačový krúžok 1 - Mgr. Jana Budzáková
 20. Tvoríme krásu - Anna Bocanová
 21. Hudobno - tanečný - Bc. Marianna Tomková