Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Vedenie

Zriaďovateľka a ŠZRŠ: Mgr.Anna Jurgovianová
Riaditeľka: Ing.Lýdia Matajzíková
Zástupca riaditeľky pre prax: Ján Ľudvík
Zástupkyňa riaditeľky pre TV: Mgr. Jana Mašlonková
Výchovný poradca: Mgr. Jana Mašlonková

Ekonomický úsek

Administratívny pracovník: Alžbeta Kondrátová
Hospodársky administratívny pracovník: Ing. Lucia Fuhrmannová
Ekonomický pracovník: Eva Krempaská
Manažér ďalšieho vzdelávania: Mgr. Slávka Varšová

Pedagógovia

 • Mgr. Ivana Bilá
 • Mgr. Jana Budzáková
 • PaedDr. Beata Jendrejáková
 • Mgr. Anna Jurgovianová
 • Mgr. Mária Majerská
 • Mgr. Jana Mašlonková
 • Mgr. Róbert Mysza
 • Mgr. Oto Sásik, PhD.
 • Mgr. Martin Schreiner
 • Mgr. Jana Šifrová
 • Mgr. Stanislava Šutáková
 • Ing. Ľubomír Valenčík
 • Mgr. Martina Senková
 • Mgr. Valér Onufér
 • PaedDr. Ivana Vresilovičová
 • PhDr. František Godla
 • Mgr. Andrej Maras
 • PaedDr. Andrea Vaľková
 • Mgr. Mária Tomková

Majstri odbornej výchovy

 • Otília Dovalová
 • Ľuboš Edelmüller
 • Ľudmila Eštočinová
 • Bc. Peter Gurník
 • Jaroslav Jurgovian
 • Juraj Jurgovian
 • Bc. Klaudia Kopkašová
 • Ján Ľudvík
 • Mgr. Pavol Danielčák
 • Mgr. Mária Majerská
 • Beáta Mráziková
 • Ján Rusnák
 • Mgr. Jana Šifrová
 • Ing. Ľubomír Valenčík
 • Jozef Zamiška
 • Vladimír Veselovský
 • Adriana Oravcová
 • Lucia Pálfyová
 • Mgr. Valér Onufér
 • Mgr. Miroslav Zavadský
 • Ing. Peter Ambroz
 • Mgr. Mária Tomková
 • Peter Vresilovič
 • Koloman Hangurbadžo

Poradné orgány školy

 • Školská rada
 • Predmetová komisia
 • Zástupcovia pre predmety
 • Zástupcovia pre OVY