Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

TITUL PRIEZVISKO MENO TITUL PO ORG. ZL. TRIEDNY        V TRIEDE KARIÉROVÁ POZÍCIA TYP ZAMESTNANCA
               
Vedenie školy          
Mgr. Jurgovianová Anna   OU OŠ   riaditeľka  
               
PhDr. Mašlonková Jana MBA   Zástupkyňa riaditeľky pre OŠ,   Výchovná poradkyňa  
Mgr. Reľovská  Miroslava   OU 2.AM, 2.BM Zástupkyňa riaditeľky pre OU,      Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Kunová Beáta   OU OŠ   Hlavná majsterka odbornej výchovy Vedúca PK - pre odborné predmety Majsterka
               
Vedúci elokovaných pracovísk          
Ing. Ambróz  Peter   OU   Zodpovedný vedúci EP Krížová Ves Majster
Mgr. Danielčák Pavol     Zodpovedný vedúci EP Podhorany Majster
  Edellmüller Ľubomír     Zodpovedný vedúci EP Podsadek Majster
  Kešeľák Michal   OU   Zodpovedný vedúci EP Ľubotín Majster
  Pálfyová Lucia     Zodpovedná vedúca EP Ihľany Majsterka
Paedr. Žilecký Ladislav   OU   Zodpovedný vedúci EP Jakubany Učiteľ
               
Pedagogickí   zamestnanci          
Mgr. Babjarčík Marián   OU     Učiteľ náboženstva
  Bekeš Marek   OU     Majster
Mgr. Budzáková  Jana   OU OŠ 3.AM, 2. NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
Ing. Boleš Patrik       Učiteľ
  Bravis  Jozef   OU     Učiteľ
  Dziak Štefan   OU     Majster
  Dovalová Otília       Majsterka
Ing. Dubjelová Alžbeta   1.B Triedna učiteľka  Majsterka
  Eštočinová Ľudmila       Učiteľka
Mgr. Ferčáková Anna   OU 1. CM Triedna učiteľka Učiteľka, MOV
Mgr. Glevaňák Dominik   OU OŠ     Učiteľ
  Hangurbadžo Koloman       Majster
Mgr. Jacková Martina   OU     Učiteľka
Paedr. Jendrejáková Beata   1. NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
  Jurgovian Juraj   OU     Majster
  Jurgovian  Jaroslav   OU     Majster
  Kantor Ján       Majster
  Krajňáková  Lucia   OU     Majsterka
Mgr. Kravčíková Anna   OU 2.DM Triedna učiteľka Učiteľka, MOV
  Kuzmová Marcela   OU     Majsterka
Mgr. Majerská Mária   2.B Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Menšíková  Renáta   OU 1.AM Vedúca PK pre všeobecno - vzdelávacie predmety Učiteľka
Bc. Mráziková Beáta   OU     Majsterka
Mgr. Mysza Róbert   OU OŠ 2.UB, 3.UB Triedny učiteľ Učiteľ
Paedr.Bc. Onufer Valér   1.A Triedny učiteľ  Učiteľ, MOV
Mgr. Pavlovská Adriana   2.A Triedna učiteľka Učiteľka, MOV
  Pištová Ivana   OU OŠ     Majsterka
  Ploščica  Alojz   OU     Majster
  Polhoš Kamil   OU OŠ     Majster
  Polhošoová  Renáta   OU     Majsterka
  Rusnák Ján       Majster
Mgr. Regešová Mariana       Učiteľka
Mgr. Sásik  Oto Phd. OU OŠ 1. BM, 1.D Triedny učiteľ Učiteľ
  Scholtz Patrik   OU     Učiteľ
  Šabľa  Milan   OU     Majster
Mgr. Šašalová  Nadežda   OU     Učiteľka
Mgr. Šutáková Stanislava   OU OŠ 1.Ex, 1UA, 3.CM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Tomková Mária   OU 1 DM, 2 EM Triedna učiteľka Učiteľka, MOV
Mgr. Tomusko Tomáš   OU OŠ     Učiteľ náboženstva
Ing. Valenčík Ľubomír   1.C,2.C Triedny učiteľ Učiteľ, MOV
  Vresilovič Peter   OU     Majster
Mgr. Zavacká Gabriela       Učiteľka, MOV
Ing. Zimová Mária   2.UA  Triedna učiteľka Majsterka
  Zimová Terézia   OU     Majsterka
               
Nepedagogickí zamestnanci          
  Krempaská Eva       referentka PaM  
Mgr. Molčanyová Katarína       ekonómka  
  Kondrátová Alžbeta       administratívna pracovníčka  
Ing. Fuhrmannová Lucia       administratívna pracovníčka  
  Molčanyová Eva       manažérka ďalšieho vzdelávania  
  Kešeľák Michal       BOZP technik  
  Hangurbadžo Miloš       pracovník v oblasti kultúry  
  Humeník Pavol       správca webovej stránky