Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Jurgovianová
Zástupkyňa školy: Mgr. Beáta Kunová

Ekonomický úsek

Ekonóm a referent PaM: Mgr. Katarína Molčanyová
Administratívny pracovník: Ing. Lucia Fuhrmannová

Pedagógovia

 

 • Mgr. Anna Kravčíková
 • Mgr. Miroslava Reľovská
 • Mgr. Nadežda Šašalová
 • Mgr. Mária Maľáková
 • Mgr. Lýdia Vaverčáková

Majstri odbornej výchovy

 

 • Jaroslav Gabáni
 • Michal Kešeľák
 • Mgr. Anna Kravčíková
 • Marcela Kuzmová
 • Ing. Lucia Šoltysová
 • Ervín Tremba
 • Bc. Lýdia Vaverčáková
 • Milan Šabľa
 • Renáta Polhošová
 • Ingrid Čonková
 • Ing. Mária Zimová
 • Peter Andraščík
 • Ing. Dávid Dinis
 • Juraj Jurgovian
 • Ján Ľudvík
 • Mgr. Mária Maľáková