Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Vedenie školy:

 
Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia  

 

Mgr. Anna Jurgovianová 

riaditeľka školy  
Mgr. Beáta Kunová hlavná majsterka odbornej výchovy pre org. SOU  
     
     

 Pedagogickí zamestnanci:

   
   
Ing. Lýdia Matajzíková učiteľka  
Ing. Peter Ambroz

majster odbornej výchovy, krúžok: Fotografovanie

 
Mgr. Marián Babjarčík

učiteľ

 
Ing. Patrik Boleš

majster odbornej výchovy

 
Mgr. Jana Budzáková

učiteľka, krúžok: Mladý keremikár

 
Mgr Anna Ferčáková

triedna učiteľka: III.BM, majsterka odbornej výchovy

 
Mgr. Dominik Glevaňák

učiteľ - TSV

 
Koloman Hangurbadžo

majster odbornej výchovy

 
Jana Hangurbadžová

majsterka odbornej výchovy

 
Juraj Jurgovian

majster odbornej výchovy, krúžok: stolnotenisový

 
Jaroslav Jurgovian

majster odbornej výchovy

 
Mgr. Anna Kravčíková

triedna učiteľka: I.DM, II.DM, majsterka odbornej výchovy, krúžok: Čo nás baví

 
Michal Kešeľák

majster odbornej výchovy, krúžok: Športový

 
Marcela Kuzmová

majsterka odbornej výchovy, krúžok: História Kežmarku a okolia

 
 
Beáta Mráziková

majsterka odbornej výchovy, krúžok: Pestré všeličo

 
Mgr. Róbert Mysza

učiteľ - OP, OBN, krúžok: Enviromentálny krúžok

 
Ivana Pištová

majsterka odbornej výchovy

 
Alojz Ploščica

majster odbornej výchovy

 
Renáta Polhošová

majsterka odbornej výchovy

 
Mgr. Miroslava Reľovská

triedna učiteľka: I.UA, II.BM, krúžok: Šikovné ruky

 
Mgr. Oto Sásik, PhD.

triedny učiteľ: III.AM, III.UB, OBN, MAN, SEE, krúžok: Skauting

 
Mgr. Martina Senková

učiteľka

 
Patrik Scholtz

majster odbornej výchovy, krúžok: Tanbečný

 
Milan Šabľa

majster odbornej výchovy, krúžok: Floorball

 
Mgr. Nadežda Šašalová

učiteľka - SJL

 
Mgr. Stanislava Šutáková

triedna učiteľka: III.UA, krúžok: Zumba pre ženy

 
Mgr. Mária Tomková

triedna učiteľka: 1.EM, majsterka odbornej výchovy, krúžok: Rómske tradície

 
Mgr. Tomáš Tomusko

učiteľ - NBV

 
Ervín Tremba

majster odbornej výchovy

 
PaedDr. Andrea Vaľková

učiteľka

 
Bc. Ľubomír Vojtašek

majster odbornej výchovy

 
PaedDr. Ivana Vresilovičová

učiteľka

 
Peter Vresilovič

majster odbornej výchovy, krúžok: Športové hry

 
 
Mgr. Mária Zimová 

majsterka odbornej výchovy, krúžok: Hry a zábava