Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Milí rodičia, priatelia, známi!

Bolo by pre nás potešením, ak by ste sa rozhodli poukázať 2% (3%) z Vašich daní našej neziskovej organizácii Biela voda, n.o..
Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu v školách zriadených neziskovou organizáciou.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42092167
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Biela voda, n.o.
Sídlo: Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

Tieto údaje vpíšete priamo do Vášho daňového priznania.

Ďakujeme!

 

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_FO_2018-page-0.jpg