Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

3 - ročné učebné odbory - aktívne

 • 3152 H 02 krajčír - dámske odevy
 • 3661 H murár
 • 6456 H kaderník
 • 8541 H umelecký kováč a zámočník
 • 8557 H umelecký stolár

2 - ročné učebné odbory - aktívne

 • 3178 F výroba konfekcie
 • 3383 F spracúvanie dreva
 • 3686 F stavebná výroba

 

 • nadstavbové štúdium - aktívne
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Odbory neaktívne:

 • 2478 F strojárska výroba
 • 4579 F lesná výroba