Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

TITUL PRIEZVISKO MENO TITUL PO ORG. ZL. TRIEDNY V TRIEDE KARIÉROVÁ POZÍCIA TYP ZAMESTNANCA
               
Vedenie školy
Mgr. Jurgovianová Anna OU, OŠ riaditeľka
PhDr. Mašlonková Jana MBA Zástupkyňa riaditeľky pre org. zl. SOŠ, výchovná poradkyňa (pedag. zamest.)
Mgr. Plevová  Miroslava OU 2.AM, 2.BM Zástupkyňa riaditeľky pre organizačnú zložku SOU, Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Kunová Beáta OU, OŠ Hlavná majsterka odbornej výchovy Vedúca PK pre odborné predmety Majsterka
               
Vedúci elokovaných pracovísk
Ing. Ambróz  Peter OU Zodpovedný vedúci EP Krížová Ves Majster
Mgr. Danielčák Pavol Zodpovedný vedúci EP Podhorany Majster
Edelmüller Ľuboš Zodpovedný vedúci EP Podsadek Majster
Kešeľák Michal OU Zodpovedný vedúci EP Ľubotín Majster
Pálfyová Lucia Zodpovedná vedúca EP Ihľany, vedúca PK pre odborné predmety Majsterka
Mgr. Babjarčík Andrej OU 1.EM, 2.DM Zodpovedný vedúci EP Jakubany Majster
               
Pedagogickí   zamestnanci          
Mgr. Babjarčík Marián   OU     Učiteľ
Ing. Balážová Jana       Majsterka OV
Mgr. Bocko Šimon   OU     Učiteľ
Ing. Boleš Patrik   OU     Majster
  Bravis, starší  Jozef   OU     Majster
  Bravis, mladší Jozef   OU     Majster
  Bravis Tomáš   OU     Majster
  Cehula Vladimír       Majster
Mgr. Cintula Peter       Učiteľ
Mgr. Čižiková Michaela   OU, OŠ     Učiteľka
Bc. Čonková Ingrid       Majsterka
  Dovalová Otília       Majsterka
Ing. Dubjelová Alžbeta   2.B Triedna učiteľka Majsterka
  Eštočinová Ľudmila       Majsterka
Mgr. Glevaňák Dominik   3.UA Triedny učiteľ Učiteľ
Ing. Hadbavná Tatiana     Učiteľka ekonomických odb. predmetov Učiteľka
Mgr. Halaj Stanislava   OU, OŠ     Učiteľka
Mgr. Hanečáková Janka   OU, OŠ 1.AM, 3.BM Vedúca PK všeobecno vzdelávacích predmetov, triedna učiteľka Majsterka
  Hlaváč Miloš   OU     Majster
  Horváth Koloman       Majster
PaedDr. Jendrejáková Beata   2.NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Jendrejčák Ladislav       Majster
  Jurgovian Juraj   OU     Majster
  Jurgovian  Jaroslav   OU     Majster
  Knapíková Mária   OU     Majsterka
  Kolcúnová Júlia   OU     Majsterka
  Krajňáková  Lucia   OU, OŠ     Asistentka učiteľa
Mgr. Kravčíková Anna   OU 1.CM, 3.CM Triedna učiteľka Majsterka
  Kuzmová Marcela       Majsterka
  Mačugová Veronika   OU     Majsterka
Mgr. Majerská Mária   1.B Triedna učiteľka Majsterka
Mgr. Meľuchová Stanislava   OU, OŠ     Špeciálna pedagogička
  Mišalko Martin       Asistent učiteľa
Bc. Mráziková Beáta   OU     Majsterka
Mgr. Mysza Róbert   OU, OŠ 2.UA, 1.BM Triedny učiteľ Učiteľ
ThDr., PaedDr. Nagranová, PhD. Mária   1.A, 2.A Triedna učiteľka učiteľka
PaedDr. Onufer Valér   OU     Majster
  Oravcová Adriana       Majsterka
Ing. Pardusová Mária       Majsterka
Mgr. Pavlovská Adriana   OU 2.CM Triedna učiteľka Majsterka
  Pištová Ivana   OU, OŠ     Asistentka učiteľa
  Polhoš Kamil       Majster
  Polhošová  Renáta   OU     Majsterka
  Rusnák Ján       Majster
Mgr. Regešová Mariana   1.NŠ, 1.UA Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Sásik  Oto PhD. 1.C, 2.C Vedúci PK pre odborné predmety,     Triedny učiteľ Učiteľ
  Šabľa  Milan   OU     Majster
  Šaligová Emília   OU     Majsterka
Mgr. Šašalová  Nadežda   OU 1.DM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Šutáková Alexandra       učiteľka
  Tremba Ervín       Majster
Ing. Valenčík Ľubomír   3.UB Vedúci PK pre odborné predmety,         Triedny učiteľ Majster
Mgr. Vaverčáková Lýdia   OU 3.AM Triedna učiteľka Majsterka
  Vresilovič Peter   OU     Majster
Mgr. Zavacká Gabriela       Majsterka