Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

  • 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce
  • 3178 G 03 výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
  • 3383 G 08 spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Zaradenie učebných odborov s účinnosťou od 1. septembra 2018

  • 2478 G 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov
  • 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
  • 6485 G      opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
  • 6494 G      služby a domáce práce