V rámci výstavy Anjel Vianoc 2018, ktorá je otvorená v Tatranskej galérii – Elektráreň v Poprade vystavovali svoje diela i študenti našej Súkromnej spojenej školy.

Naša študentka Sára Hycláková získala na výstave od poroty prvé miesto i čestné uznanie za svoje dve diela.

 

Fotografie: dole vľavo je víťazná práca a dole vpravo je práca ocenená čestným uznaním