Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Naša riaditeľka školy Anna Jurgovianová bola v roku 2013 laureátkou ocenenia Gypsy Spirit.

 „Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými…“ je hlavným krédom zakladateľky neziskovej organizácie Biela voda v Kežmarku. Je držiteľkou ocenenia Gypsy Spirit 2013 a jej snahou je pomôcť svojim zverencom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov.

Anna Jurgovianová pôsobí v rómskej komunite viac než 20 rokov, za svoju prácu získala niekoľko uznaní a ocenení vo vzdelávaní Rómov a búraniu predsudkov. Ako špeciálny pedagóg a výtvarník, sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia.

Na základe potrieb obcí a problémov v podtatranskom regióne, otvorila postupne 7 elokovaných pracovísk. Tým, že remeslo je veľmi blízke Rómom, sú učebné odbory zamerané na profesie, potrebné v komunite a v  ktorých majú žiaci možnosť presadiť sa na trhu práce. Škola preferuje stupňovité vzdelávanie a aj vďaka tomu žiaci  získavajú pocit úspechu, ocenenia i na medzinárodnej úrovni a prácu. Biela voda posledné roky úzko pracuje aj s rodičmi svojich žiakov v rámci dokončenia si vzdelania a ďalšieho vzdelávania dospelých. Biela voda zároveň každoročne v júni, organizuje na celoslovensky Festival študentského remesla zameraný na históriu remesiel formou rozprávok v Kežmarskom hrade, meste a okolí. Tu sa stierajú akékoľvek rozdiely medzi žiakmi a študentmi. Festival na vysokú  účasť  žiakov zo základných i stredných škôl.

Zdroj: Gypsy Spirit 2013