Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Oceňovanie dobrovoľníkov s najstaršou tradíciou na Slovensku sa spája s uznaním pre jednotlivcov a skupiny z Prešovského kraja. To tohtoročné sa uskutočnilo 9. decembra 2020.

V tomto roku po prvýkrát sa uskutočnilo oceňovanie Srdce na dlani 2020 vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Krajské srdce na dlani má už 19. ročníkov a odovzdávanie ocenení organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum.

Výber sa uskutočnil koncom novembra 2020 počas zasadnutia hodnotiacej komisie. Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, ale do hodnotiaceho procesu bolo zahrnutých iba 21 nominácií, pretože tri nespĺňali podmienky. Z nich nakoniec hodnotiaca komisia vybrala 11 nominácií, ktoré boli ocenené. Medzi nimi bolo i ocenenie pre našu školu.

Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandemickou situáciou na Slovensku, sa oceňovanie uskutočnilo v komornejšom duchu, rozdelené na niekoľko častí podľa jednotlivých kategórií a bez prítomnosti verejnosti, či médií.  

Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten spolu s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou, pozdravili prítomných ocenených prostredníctvom video príhovoru.

V kategórii Podpora hodnotiaca komisia udelila krajské ocenenie Srdce na dlani 2020 našej Súkromnej spojenej škole, Biela voda z Kežmarku za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť.

Zaujímavosťou je, že nomináciu pre našu školu poslal MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie!

Naša škola získala ocenenie najmä za to, že obdivuhodne pracujeme s rómskou mládežou pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Jurgovianovej. Už vyše 10 rokov zapájame študentov do rôznych dobrovoľníckych aktivít a činností, čím mladí získavajú nové praktické zručnosti a schopnosti. Pravidelne sa naša škola zapája aj do zbierok Biela pastelka; Červená stužka; Žltý narcis či iné charitatívne projekty. V roku 2020 sme pomáhali pri šití ochranných rúšok a šírili sme informácie o pandémii, hlavne v osadách. Spolu so žiakmi sme vytvorili letáky, ktoré sú postavené na piktogramoch a sú v nárečí spišských Rómov. Veríme, že ocenenie mladých Rómov posilní v ich úsilí.

Ocenenie prevzala za školu priamo riaditeľka školy Anna Jurgovianová, ktorá  po prebratí ocenenia sa vyznala: „Biela voda, milí moji zlatí (deti a kolegovia). Toto je ocenenie za celé mesiace práce v teréne počas Covid-19. Pomáhali ste a pomáhate tým najohrozenejším a dnes som si dovolila za Vás prevziať toto krásne SRDCE NA DLANI. Ďakujeme!“

Tohtoroční laureáti krajského Srdca na dlani 2020: Veronika Boďová z Novej Ľubovne

Iveta Šoltýsová z Jakubovian, Miroslav Fulín zo Sabinova, František Oľha z Prešova, Dobrovoľníci z obce Miklušovce, koordinátorka dobrovoľníkov Ivana Vojtašeková, Slavomír Sakalík, Spolok Červeného kríža v Prešove, projekt Biela pastelka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole služieb v Prešove a Súkromná spojená škola z Kežmarku.

Zdroj a foto: Srdce na dlani