Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pri príležitosti 25. ročníka Medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností sa uskutočnila v Nitre 4. – 6. apríla 2018 súťaž MURÁR 2018.

Zúčastnilo sa ho až 16 stredných odborných škôl zo Slovenska i Českej republiky. Súťažili dvojčlenné družstvá a nechýbalo ani družstvo z našej školy. To si domov taktiež odnieslo z podujatia pamätnú medailu za úspešnú reprezentáciu, čo je ocenením dobrej práce i našich učiteľov.