Škola ďakuje generálnemu riaditeľovi Spoločného výskumného centra Európskej komisie Miroslavovi Suchovi, že sa osobne zúčastnil simulovaných eurovolieb, ktoré sa uskutočnili na našej škole 6. mája 2019.

Našu školu navštívil v rámci svojho slovenského turné, ktorého hlavným poslaním bolo propagovať Voľby do Európskeho parlamentu.

Aj na našej škole si sám potvrdil, že veľké veci sa dajú robiť aj v skromných podmienkach. Výrobky našich žiakov, kde prevláda rómska komunita, totiž poznajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a je jedno či sú to výrobky z dreva alebo textilu. Bol milo prekvapený, že na škole sa uskutočnili simulované eurovoľby a žiaci sa živo zaujímajú o tieto voľby a všetko okolo nich.

Veríme, že aj vďaka tejto vzácnej návšteve priamo z Európskej únie budú vedieť nové poznatky o únii posunúť ďalej, či už svojim rovesníkom alebo rodičom. Zmeniť svoj život totiž môžu iba svojou slobodnou vôľou a možnosťou voľby.