Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pracovná ponuka:

Pedagogický asistent k žiakovi s Downovým syndrómom

 

Názov pracovného miesta: Pedagogický asistent k žiakovi s Down syndrómom

Počet voľných miest: 1

Deň nástupu: ihneď

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

Podmienka: vedený na UPSVaR (vytvorenie nového pracovného miesta)

 

Bližšie informácie:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2

Nad traťou 1342/28

060 01  Kežmarok

tel.:  0911 523 517

Kontaktná osoba: Anna Jurgovianová – riaditeľka školy