Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

 

 Discover my City

V druhom polroku školského roku 2020/2021 sme sa zapojili v rámci Erazmus+ do projektu eTwinning Discover my City. Je to medzinárodný projekt, v ktorom pracuje 7 škôl z Poľska a SSŠ Biela voda 2, Kežmarok. Projekt trvá od februára do konca júna 2021. Pracujú v ňom žiačky z 2.UA triedy.

 

 O projekte

Projekt zahŕňa preskúmanie kultúrneho dedičstva rôznych európskych miest, osobitná pozornosť sa venuje kúzlu miest, z ktorých pochádzame. Každé mesto má svoju tradíciu, jedinečnú kultúru a svojich tvorcov. Účastníci projektu sa budú môcť pochváliť originalitou svojej malej domoviny a oboznámiť ňou všetkých účastníkov projektu. Projekt je adresovaný študentom stredných škôl.

Úloha č.1  navrhnúť logo mesta a školy v ktorom študujeme.