Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

"eTwinning" je program partnerstva škôl, ktorý predstavuje najväčšiu komunitu európskych škôl. Tá vznikla v roku 2005 pod záštitou komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Program eTwinning umožňuje učiteľom a žiakom všetkých škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnersvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učíť sa navzájom z dobrých príkladov a realízácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojích žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno- vzdelávacom procese.
Projekty: 
 

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

https://twinspace.etwinning.net/191086/home

 

 

Discover my City. Odkrywam moje miasto

https://twinspace.etwinning.net/162225/home

 

 

Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky

https://live.etwinning.net/projects/project/223199

 

 

Vianoce okolo nás a medzi nami

https://twinspace.etwinning.net/204844/home

 

Uložené certifikáty našim žiakom v tomto projekte:

 

Trilateralne seminarium „Kreatywna edukacja medialna z eTwinning”, 14. - 17. 10. 2021, Krakow, Poland

https://twinspace.etwinning.net/199483/home

 

 

Po stopách poděbradských soch

https://twinspace.etwinning.net/191308/home

 

 

Spaβ mit Deutsch

https://twinspace.etwinning.net/203864/home

 

 

Probuzení Země a otvírání studánek

https://twinspace.etwinning.net/235605/home