Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

10. výročie podujatia Maslenica - milovníci ruského jazyka bolo i s našou účasťou

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci zorganizovala 25. februára 2020 10. ročník stretnutia milovníkov a priaznivcov (nielen) ruského slova a ruskej kultúry Maslenica.

Na podujatí sa zúčastnili i žiaci našej školy pod vedením učiteľky Regešovej. Žiaci obstáli na podujatí výborne a vzorne reprezentovali našu školu na podujatí prezentácie cudzieho jazyka.

 

  

Cechové a remeselné fašiangy boli aj za účasti našej školy

V piatok 21. februára 2020 sa uskutočnili v centre Kežmarku pekné kultúrne podujatie Cechové a remeselné fašiangy.

Počas podujatia boli na hradnom nádvorí znázornené ukážky fašiangových ľudových tradícií s pochovávaním basy a nechýbali ani tvorivé dielne.

Potom od kežmarského hradu ku kežmarskej radnici sa uskutočnil sprievod mestom v maskách. Po ňom nasledovali na javisku kultúrne vystúpenia kežmarských škôl, kde sa prezentovala aj naša škola.