Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Redaktori televízie mapovali situáciu na našom školskom elokovanom pracovisku

Priateľský prístup, práca s rodičmi aj v osadách.

To je vysvedčenie Súkromnej spojenej školy z Kežmarku, ktorá má niekoľko elokovaných pracovísk v kežmarskom a ľubovnianskom okrese.

Do jedného z nich, konkrétne do Ľubotína, zavítali i redaktori verejnoprávnej televízie, aby sa na mieste presvedčili ako sa tam pracuje s tamojšími žiakmi. Zistili, že naša škola nielen učí žiakov remeslu, ale aj pomáha v osadách.

O všetkom hovorí reportáž...

https://www.facebook.com/gribovartvs/videos/484783129416839

 

Naše brány opustili ďalší maturanti

Začiatkom júna 2021 úspešne zložili maturitnú skúšku ďalší naši maturanti. Všetkým maturantom držíme palce, aby si naplnili svoje životné sny.

Poďakovanie patrí ale aj pedagógom za veľkú pomoc pri zvládnutí týchto dvoch rokov počas pandémie koronavírusu. Urobili počas nich nielen veľký kus práce v ťažkej a náročnej dobe, ale urobili aj ťažké a správne rozhodnutia, aby udržali systém výučby hlavne u dospelých ľudí. Ďakujeme!