Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola sa pripája k ucteniu si pamiatky rómskeho holokaustu

Aj naša škola si uctieva pamiatku rómskeho holokaustu, keď pred 76 rokmi došlo k masovému vyvraždeniu stoviek Rómov v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Stotožňujeme sa so slovami prezidentky Slovenskej republiky, ktorá pri príležitosti tohto výročia sa k bčanom Slovenska prihovorila týmito slovami:

Dnes si v Európe uctievame pamiatku 500 tisíc obetí rómskeho holokaustu. Je tomu 76 rokov, kedy došlo k masovému vyvraždeniu posledných 2 900 Rómov v plynových komorách Auschwitz-Birkenau.
Rómsky holokaust a jeho nepredstaviteľné hrôzy, ktoré sa vryli do osudov a pamätí konkrétnych ľudí, rodín a komunít, nemôžu zostať zabudnuté. Je našou spoločenskou povinnosťou ich poznať a pripomínať si.

Súdržnú a tolerantnú spoločnosť vybudujeme, len ak dobre porozumieme tomu, aké jednoduché a nesmierne nebezpečné je kvôli odlišnosti zbaviť menšinu jej ľudského rozmeru a zneužiť predsudky na ospravedlnenie verbálneho a fyzického násilia či v najextrémnejšej podobe aj genocídy. Práve dnes, keď si pripomíname tragédie rómskeho holokaustu, je povinnosťou verejných autorít rázne odmietnuť prejavy nenávisti smerujúce voči akejkoľvek skupine, či už z dôvodu rasy, etnicity, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. A postaviť sa za všetkých, ktorí aj dnes takéto prejavy nenávisti zažívajú.

Sme v tom spolu, s Rómami a Rómkami, preto musí byť naša spolupráca postavená na rovnocennom partnerstve. A tento princíp musí byť cítiť v celej našej spoločnosti – Rómovia sú predsa jej plnohodnotnou súčasťou.
Všetci spolu žijeme v jednom svete. Savore jekhetane dživas pre jekh luma.

Nezabúdajme. Ma bisteras.

Foto: Pamätník rómskeho holokaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, osadený z iniciatívy občianskeho združenia In Minorita v roku 2005.

 

Zdroj: Zuzana Čaputová

Škola sa zúčastnila podujatia Festival za €uro

V sobotu 11. júla 2020 sa uskutočnilo na hradnom nádvorí v Kežmarku podujatie Festival za €uro. Bolo to náhradné podujatie za neuskutočnený festival remesiel Európske ľudové remeslo 2020.

Festival za €uro ponúkol nielen ukážky niekoľkých remeselníkov, ale od predpoludnia do večera aj bohatý kultúrny program.

Naša škola sa tomto celomestskom podujatí aktívne zúčastnila a to ukážkou niekoľkých remeselníckych zručností. Išlo o paličkovanie a šitie. Okrem ukážky remesiel ponúkla škola návštevníkom festivalu aj širokú paletu výrobkov, ktoré sa vyrábajú na našich elokovaných pracoviskách.

Priamou účasťou na Festivale za €uro naša škola potvrdila, že vie byť na celomestských podujatiach vítaným spestrením pre návštevníkov, ktorí si vedia nájsť i v našom stánku zaujímavé inšpirácie a výrobky.

 

 

 

 

Ponuka školy pre budúcich maturantov!

 

Kritériá výberu:

- rómsky pôvod uchádzača
- vek od 18 do maximálne 30 rokov
- študent externého štúdia strednej školy v školskom roku 2020/2021 v odbore, ktorý aktuálne vyžaduje trh práce
- nezamestnaný
- trvalý pobyt v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja

Druh podpory:

– štipendium
– školné
– podpora počas štúdia
– tréning zameraný na získanie osobnostných zručností (soft-skills) – pomoc pri hľadaní zamestnania

Termín podávania prihlášok: 31. august 2020

 

Kontaktné údaje:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola

Biela voda 2

060 01  Kežmarok

tel.:  0902 323 517

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Si Róm a hľadáš si prácu? Rekvalifikuj sa!

Ak si Róm a nemôžeš nájsť zamestnanie, rekvalifikuj sa! 

 

Kontaktné údaje:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola

Biela voda 2

060 01  Kežmarok

tel.:  0902 323 517

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

„Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou, nenásilnou formou prijímali nové vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia“, sú slová našej zástupkyne riaditeľky školy PhDr. Jany Mašlonkovej, ktorá je jednou z 30 nominovaných v celoštátnej ankete Učiteľ Slovenska 2020. Na našej škole učí etickú výchovu a odborný predmet: odevníctvo.

 

Vzdelávanie má silu znižovať chudobu, predsudky i konflikty. Nedostatok vzdelania je totiž hlavným faktorom mnohých sociálnych, politických, environmentálnych, hospodárskych a zdravotných problémov, ktorým čelí dnešný svet.

Aj na Slovensku chceme preto zvýšiť prestíž učiteľského povolania a motivovať súčasných a budúcich učiteľov k výkonu ich profesie.

V rámci iniciatívy CEEV Živica a Komenského inštitútu chceme nájsť a oceniť inšpiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku. Inšpiráciou nám bola medzinárodná cena Global Teacher Prize a po vzore mnohých ďalších krajín sme sa rozhodli vytvoriť projekt na národnej úrovni – Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska.

Učitelia sa venujú jednému z najdôležitejších poslaní na svete. Kto mení svet a kde začína zmena? Každý učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému by nemal váhať o tom, či sa prihlási. Nehľadáme superhrdinov, ale učiteľských nadšencov.

Cena Učiteľ Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia, hoci si štatút súťaže musí z hľadiska medzinárodných pravidiel držať. Účasťou získavate učiteľov – priateľov nastavených na rovnakej vlne ako ste vy sami. Naším cieľom je prepájanie aktívnych pedagógov z celého Slovenska a informovanie verejnosti o úžasných veciach, ktoré robia.

Zmena stereotypného pohľadu na prácu učiteľov a prinavrátenie váženosti tejto profesii patria medzi naše dlhodobé priority. Nezaoberáme sa otázkou, kto je najlepší, ale kto to robí dobre a dosahuje patričné výsledky.

Ocenenie Učiteľ Slovenska môžu dostať učitelia základných a stredných škôl, učitelia pracujúci
aj na čiastočný úväzok, učitelia v online kurzoch.

Musia spĺňať tieto kritériá:

Podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka

Zmyslom tohto kritéria je preukázať pedagogickú prácu, ktorá vedie k zlepšovaniu žiakov ako jednotlivcov. Ide o podporu žiakov v naplňovaní ich potenciálu najrôznejšími cestami a spôsobmi (napr. či sú žiaci aj mimo školy aktívni v odbore, ktorý učiteľ vyučuje). Veľmi cenné je zameranie na to, ako učiteľ dokáže podporovať a zlepšovať spodných 30 % žiakov.

Vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby

Tu sledujeme, či sa učiteľ rozvíja a hľadá rôzne formy a metódy práce, ktoré je ochotný i ďalej šíriť. Dôležité je, aby tieto metódy a formy boli replikovateľné a šíriteľné a mohli byť využité inými učiteľmi.

Spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia a aktívna účasť v mimoškolských aktivitách

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

Zapojenie sa a vplyv v profesijnej komunite

Kritériom sledujeme aktívnu podporu učiteľskej profesie a prínos k jej prestíži. Dôležité je, že kandidát podporuje ostatných kolegov v rozvoji ich schopností a aktívne prispieva k tomu, aby i ostatní začali učiť.

Výsledky ankety budú známe na jeseň 2020, kedy sa uskutoční vzdelávacia konferencia a slávnostný galavečer k podujatiu Učiteľ Slovenska 2020.