Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Práve sa skončilo skvelé podujatie - zasadnutie mládežníckeho parlamentu v Bruseli. Odchádzam domov plná emócií a potešená tým, ako sa mladí ľudia zaujímajú o naliehavé otázky Európskej únie“, konštatovala Jana Mašlonková, zástupkyňa riaditeľky Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, po návšteve Európskeho parlamentu v Bruseli.

Bola tam v novembri 2018 na zasadnutí mládežníckeho parlamentu a vrátila sa domov plná pozitívnych dojmov a emócií.

„Som rada, že im záleží na budúcnosti nás všetkých. Preto som presvedčená, že najbližšie voľby do Európskeho parlamentu určite nevynechám. A vy by ste mali ísť tiež. Má to zmysel“, zhodnotila na záver belgického pobytu.
Je pre kežmarskú školu veľmi prospešné, že sa priamo so svojimi zástupcami angažuje v európskych projektoch akým napríklad je to, že škola je členom projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.