Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Za účasti všetkých piatich kežmarských stredných škôl sa v piatok 14. decembra 2018 uskutočnil v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka volejbalový turnaj učiteľov stredných škôl.

Podujatie zorganizovala naša Súkromná spojená škola Kežmarok a všetci účastníci ocenili, že sa bravúrne zhostila nielen športovej stránky podujatia, ale aj tej gastronomickej, ktorej nechýbala ani tradičná kapustnica.

V športovej stránke nešlo o body ako o zašportovanie si a hlavne o výmenu skúseností a spoznanie sa navzájom. Turnaj ukázal, že spoločné stretávanie sa školských pracovníkov je v každom smere prospešné. Každého účastníka takéto stretnutia posunú vpred pri zbere nových informácií a výmene skúseností.