Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Málokto z Kežmarčanov vie, že kežmarská Súkromná spojená škola, ktorá má svoje sídlo na ulici Biela voda, má svoje aktivity nielen na území nášho regiónu, ale pravidelne svoje výrobky propaguje aj v našom hlavnom meste!

Zaujímavosťou samotnej ukážky práce svojich žiakov v Bratislave sú samotné miesta, pretože svoje výrobky škola prezentuje priamo na ministerstvách! V závere kalendárneho roka ide predovšetkým o ukážky výrobkov s adventnou, mikulášskou či vianočnou tematikou, ale úspech zaznamenávajú aj výrobky všednej spotreby či už sú vyrobené z textilu, dreva a kovu. Svedčí to o výbornej práci vedenia školy o propagáciu školy.

Na začiatku decembra 2018 sa ponukou svojich výrobkov škola prezentovala na dvoch ministerstvách – hospodárstva a pôdohospodárstva. Výrobky študentov školy sa tak dostanú nielen do bratislavských domácností, ale sa párkrát objavili už aj pri rokovaniach so zahraničnými návštevami na daných ministerstvách, väčšinou vo forme dekorácie v rokovacích miestnostiach.

Netradičná forma prezentácie Súkromnej spojenej školy je novinkou v našich zemepisných šírkach, no stály záujem o výrobky študentov našej školy je dôkazom, že forma propagácie ich práce je správne nastavená.