Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Za aktívnej účasti vedenia školy, učiteľov, rodičov i žiakov otvára naša škola v centre mesta, v budove mestskej knižnice na Hlavnom námestí Izbu remeselných tradícií.

Slávnostné otvorenie tejto "Izby" sa uskutoční 1. februára 2019 o 9.00 hodine.

Podujatie sa uskutoční v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských práv v Kežmarku.