Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Na našom elokovanom stredisku v Podhoranoch bol 5. Februára 2019 Deň otvorených dverí.

Bola to akcia určená pre žiakov základných škôl, aby mohli nazrieť do školského procesu našej školy v tamojšom stredisku. Počas Dňa otvorených dverí bola odprezentovaná práca našich žiakov v elokovanom pracovisku Podhorany.

Žiaci našej školy, ktorí sú zapojení do programu Ambasádorskej školy si pripravili v rámci akcie aj malý kvíz pre žiakov ZŠ Podhorany "Čo vieš o Európskej únii".