Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Vedenie našej školy zorganizovalo 6. februára 2019 na Základnej škole v Rakúsoch nábor do našej školy v rámci akcie Deň otvorených dverí.

Tamojším žiakom bola, v rámci Dňa otvorených dverí, prezentovaná práca našich žiakov a systém výučby na našej škole, aby si tamojší žiaci mohli utvoriť mienku čo všetko naša škola ponúka.

Veríme, že prezentácia našej školy žiakov na základnej škole zaujala, lebo bola pútavá a zaujímavá.