Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V Kežmarku sa 9. 2. 2019 uskutočnil Kežmarský ples, na ktorom bola priamo zainteresovaná aj naša škola.

Súčasťou plesu, ktorý sa uskutočnil v štýle 20. a 30. rokov bola módna prehliadka, na ktorej sa škola prezentovala práca našich žiakov. Bola to výborná propagácia našej školy na mestskej úrovni, pretože ešte málo našich spoluobčanov vie o aktivitách a práci na našej škole. Ples bol tak výbornou možnosťou kvalitu našej školy prezentovať.