Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola zorganizovala 8. marca 2019 pre svojich žiakov lyžiarsky kurz.

Pod dohľadom skúseného inštruktora sa naši žiaci naučili za krátky čas všetko podstatné z lyžiarskej abecedy a veľmi si pochvaľovali tento športový zážitok.