Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V druhom marcovom týždni sa uskutočnili nábory žiakov základných škôl do našej Súkromnej spojenej školy.

Nábory sa uskutočnili na Základnej škole v Podhoranoch, Rakúsoch a Krížovej Vsi. Oboznámenie sa s celkovými aktivitami našej školy v pracovnej, kultúrnej či športovej oblasti oslovili potenciálnych našich žiakov, pretože sa o ne aktívne zaujímali.