Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o. zorganizovalo 10. Apríla 2019 v Košiciach súťaž v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku Amari Romaňi čhib.

Na podujatí sa z našej školy zúčastnili dvaja recitátori Mária Polhošová a Martin Mišalko.