Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V prešovskom PKO sa 12. apríla 2019 konal 14. ročník súťaže Mladý módny tvorca.

Je to prezentácia tvorby mladých módnych tvorcov – žiakov stredných škôl, ktorá má podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení modelov.

Súťaž s medzinárodnou účasťou je stretnutie najlepších módnych tvorcov stredných škôl nielen zo Slovenska, ale i z krajín Európskej únie a iných krajín.

Súťaže sa tentoraz zúčastnilo 21 škôl, so 721 modelmi, v 8 kategóriách.

Kreatívne nápady prezentovali aj žiaci našej školy - Súkromnej spojenej školy, Biela voda 2, v Kežmarku.

Zapojili sme sa so šiestimi kolekciami.

V kategórii ŠPORTOVÉ ODEVY, sme získali 1. miesto s kolekciou UKÁŽ a taktiež mimoriadnu cenu od Slovenskej výtvarnej únie za kolekciu EBOURIFFÉ!