Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V sobotu 18. mája 2019 sa od 9.00 hod. v Poprade – Spišskej Sobote uskutočnil už 14. ročník súťaže vo varení kotlíkového guláša, ktorý bol hlavnou súčasťou tamojších hasičských dní.

Tradičným znakom tejto akcie, ktorá sa organizuje na námestí v Spišskej Sobote je aj tradičný trh, ukážky historickej a súčasnej hasičskej techniky i kultúrny galaprogram na záver akcie.

Priamou účasťou na trhu sa zúčastnila i naša škola, ktorá ponúkala u nás vyrobené textilné výrobky. Účasť na podobných akciách sa škola nielen propaguje, ale sa dostáva aj do povedomia širokej verejnosti.