Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Bezpečný domov je základným predpokladom, aby mohlo dieťa šťastne vyrastať a rozvíjať sa. V mnohých rodinách, ktoré sa ocitajú v sociálnej núdzi však vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu.

Úsmev ako dar preto organizuje už 17. ročník zbierky Deň úsmevu, ktorá v uliciach slovenských miest prebieha od 12. – 25. mája 2019 a výťažok z nej bude použitý najmä na podporu rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

Do projektu Úsmev ako dar sa preto zapojila i naša škola, ktorá priamou účasťou pomáhala v zbierke Deň úsmevu.

Tohtoročná zbierka mala motto: „Meňme spoločne životy detí, ktoré sú v rodinách núdzi.“