Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Názov pracovného miesta
- učiteľ odborných predmetov
 
Kvalifikačné predpoklady
1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
2. pedagogická spôsobilosť
3. aprobácia: výtvarná výchova, informatika, matematika, anglický jazyk
  
 
Pracovná oblasť 
Výchova a vzdelávanie
 
2
Deň nástupu 
od 15.9.2019
Miesto/lokalita výkonu práce 
Kežmarok
Pracovný pomer 
na dobu určitú
 
Kontaktné údaje:
 
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola
Biela voda 2
060 01  Kežmarok
tel.: +421 52 452 35 17, 0911 52 35 17
Kontaktná osoba:
Ing. Lucia Fuhrmannová