Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Názov pracovného miesta 
krajčírka - MOV
Počet voľných miest 
2
Deň nástupu 
od 15.9.2019
Miesto/lokalita výkonu práce 
Stará Ľubovňa
Pracovný pomer 
na dobu určitú
Prax
min. 3 roky v odbore
Kvalifikačné predpoklady na Majstra odbornej výchovy/murár

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore 
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore 
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore 
3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore 
4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore 
D. Úplné stredné odborné vzdelanie 
1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore 
2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodickopedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona 
3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 
4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona 

-- 

Kontaktné údaje:
 
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola

Biela voda 2
060 01  Kežmarok
tel.: +421 52 452 35 17, 0911 52 35 17
 
Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Fuhrmannová

 

Majsterka odbornej výchovy - krajčírka