Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Dňa 7. mája 2019 navštívila naša školská ambasádorská delegácia Obchodnú akadémiu v Poprade.
Pripravili si pre nás ambasádorovov prehliadku školy a pri nástenných novinách sme hovorili o našich spoločných aktivitách. Odprezentovali nám informácie z Dňa Európy, ktoré absolvovali v Košiciach. Po prezentácii sa ambasádori zapojili do kvízu a traja najlepší boli odmenení knihami. Po oficiálnej časti sme živo diskutovali , zaujímali sme sa o študijný program školy, a možnostiach uplatnenia v praxi.