Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Mám právo na lepší život, a tu mi  pomôžu rozvíjať moje zručnosti. Hľadajú spôsoby, nie dôvody...

 

KURZY:

- umelecký kováč, murár, umelecký stolár, kaderník - kaderníčka, krajčír - dámske odevy, výroba konfekcie, stavebné práce, spracúvanie dreva, lesná výroba...

ODBORY:

- strojárska výroba, výroba konfekcie, stavebná výroba, lesná výroba

- krajčír, murár, kaderník, umelecký kováč a zámočník, umelecký stolár

- podnikanie v remeslách a službách s maturitou