Ak ste bez zamestnania a ste evidovaný uchádzač o zamestnanie, máte možnosť využiť príležitosť prefinancovania kurzu prostredníctvom RE-PASu.

Škola ponúka tieto kurzy: kaderník, murár, krajčír – dámske odevy, pomocné práce pri výroby konfekcie, pomocné stavebné práce.