Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Prešovská univerzita začala pripravovať učiteľov či tlmočníkov rómskeho jazyka. Doteraz záujemcovia o tento odbor museli študovať na Karlovej univerzite v Prahe, teraz už môžu aj v Prešove.

Martin Mišalko z Rakús je učiteľom našej školy, no predstava raz by mohol vyučovať aj rómsky jazyk ho zaujala. Podľa jeho slov je totiž kodifikovaná rómčina úplne iná ako tá hovorová.

Zdroj: Správy z regiónov (RTVS)

 

Vysielanie o Prešovskej univerzite začína od 5:46

Správy z regiónov - RTVS