Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V piatok 13. decembra 2019 sa uskutočnil tradičný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl.

Turnaj sa uskutočnil v telocvični na SOŠ Kušnierska.

Zúčastnilo sa ho i družstvo našej školy, ktoré v náročnej konkurencii dosiahlo pekný úspech, pretože obsadilo na turnaji celkové tretie miesto. Víťazom sa stala domáca SOŠ Kušnierska.