Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda v Kežmarku a Spoločnosť rodákov a priateľov Ruska – Beriozka sa 22. januára 2020 dohodli na úzkej spolupráci, ktorá bude zameraná najmä na skvalitnení výučby ruského jazyka a aktivít v oblastí kultúry.

Dohodli sa na tom riaditeľka školy Aneta Jurgovianová a predsedníčka SRaPR – Beriozka Irina Frajštáková. Za spoločnosť sa stretnutia zúčastnila aj Kvetoslava Kucharovičová.

Práca s mládežou a školami je jedna z najhlavnejších aktivít našej spoločnosti.