Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Naši žiaci získali druhé (Miloš Hangurbadžo) a tretie miesto (Mária Mišalková) v recitácii a speve v súťaži ,,Ruské slovo".

Bolo to krajské kolo súťaže (23. januára 2020).

Za tento úspech patrí vďaka aj pani učiteľke Lucii Krajňákovej a Marianne Regešovej.