V piatok 21. februára 2020 sa uskutočnili v centre Kežmarku pekné kultúrne podujatie Cechové a remeselné fašiangy.

Počas podujatia boli na hradnom nádvorí znázornené ukážky fašiangových ľudových tradícií s pochovávaním basy a nechýbali ani tvorivé dielne.

Potom od kežmarského hradu ku kežmarskej radnici sa uskutočnil sprievod mestom v maskách. Po ňom nasledovali na javisku kultúrne vystúpenia kežmarských škôl, kde sa prezentovala aj naša škola.