Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci zorganizovala 25. februára 2020 10. ročník stretnutia milovníkov a priaznivcov (nielen) ruského slova a ruskej kultúry Maslenica.

Na podujatí sa zúčastnili i žiaci našej školy pod vedením učiteľky Regešovej. Žiaci obstáli na podujatí výborne a vzorne reprezentovali našu školu na podujatí prezentácie cudzieho jazyka.