Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Milí žiaci, rodičia, učitelia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling po rokovaní vlády oznámil, že sa až do odvolania prerušuje vyučovanie na všetkých školách v SR.

Ruší sa, pre tento školský rok, externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. 6. 2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30. 6. 2020 zmaturovať.

Minister predpokladá, že školský rok skončí 30. 6. 2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

Prihlášky na štúdium na SŠ bude možné podať do 15. 5. 2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné.

Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. 6. 2020.

Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajem Vám pevné zdravie a veľa fyzických aj duševných síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.

                                                                                                                Mgr. Anna Jurgovianová

                                                                                                                      riaditeľka školy

 

 

Foto: zmaturuj.sk